Maaien waterplanten geregeld – watersport gered

  • binnenland

Onbelemmerd watersporten op de Randmeren, dat is het doel van de maaiacties op het Gooi- en Eemmeer, Veluwemeer en Wolderwijd. Volgende week wordt gestart met het maaien van overlastgevende waterplanten, waardoor watersporters deze zomer vrijuit kunnen varen en de aan de Randmeren gelegen jachthavens goed kunnen bereiken. Een doorbraak in een langlopend dossier.

HISWA Vereniging en Watersportverbond hebben hiervoor flink gelobbyd en zijn verheugd over de ontwikkelingen. “Er wordt aanzienlijk meer gemaaid dan voorgaande jaren”, aldus Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging. “Dit komt door een nieuwe én unieke samenwerking tussen de jachthavens in het Randmerengebied, vissers en gemeenten (coöperatie Gastvrije Randmeren). Zij hebben met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de maaiklus opgepakt.”

Bij overlast door waterplanten maait Rijkswaterstaat in het IJsselmeergebied alleen in de vaarroute voor de beroepsvaart. Buiten deze routes maait Rijkswaterstaat niet. Gemeentes maaiden tot en met vorig vaarseizoen beperkt in het gebied. Om aandacht te vragen voor het steeds groter wordende probleem, organiseerden de watersportorganisaties in 2013 een waterplantenconferentie. Daar werd door het ministerie van I&M een financiële bijdrage toegezegd, voor een drie jaar durende pilot waarin publieke en private partijen samenwerken.

“Wij hebben hard gewerkt om dit te realiseren”, vervolgt Krijger. “HISWA Vereniging en Watersportverbond richtten onlangs een nieuwe stichting op: Stichting Maaien Waterplanten Randmeren, waarin de jachthavens zijn vertegenwoordigd. Deze havens wierven vervolgens vrijwilligers onder hun ligplaatshouders. Zo’n 50 behulpzame watersporters ontvingen inmiddels een werkinstructie van de stichting.” De pilot met de vrijwilligers start dit jaar kleinschalig op het Gooi- en Eemmeer en breidt zich volgende jaren uit naar het Veluwemeer en het Wolderwijd.

Meer… HISWA

Related news

List of related news articles