Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit

Vandaag, 7 april 2022, is Koninklijke Binnenvaart Nederland officieel opgericht. Dé branchevereniging voor de binnenvaart in Nederland met forse Europese impact is een feit. En daarmee komt er ook een einde aan de verenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB). De kennis, kunde en historie van deze twee verenigingen zal verder gaan in KBN.

KBN biedt als binnenvaartbranchevereniging meer dan alleen de historie van BLN en CBRB. KBN is hét orgaan dat voor alle overheden en andere organisaties de vanzelfsprekende spreekbuis is namens de branche en voor haar leden. KBN gaat zich inzetten voor de verschillende ledengroepen en voor de sector in het algemeen. KBN zal actief zijn op de domeinen duurzaamheid/vergroening, Modal Shift, digitalisering en veiligheid. Ook is er veel aandacht voor infrastructuur en het nautisch/technische dossiers, en tevens is er veel focus op de werkgeversbelangen en de arbeidsmarkt. Natuurlijk staat KBN ook open voor toekomstige nieuwe thema’s.

KBN werkt niet alleen voor, maar ook samen met leden, stakeholders en overheden aan een toekomstbestendige binnenvaart. Als dé branchevereniging van en voor de binnenvaart met onze brede achterban gebeurt dit werk op een voortvarende wijze. SAMEN VOORTVAREND!

KBN verder vormgeven
In de aanloop naar de oprichting van KBN is al begonnen met het vormgeven van de nieuwe organisatie, zoals statuten, bestuur, personele bezetting, huisstijl en financiën. Echter kan KBN nu, de oprichting officieel is, pas gaan starten met de verdere vormgeving van de organisatie. Er komt veel kijken bij het oprichten van dé vereniging en uitrollen van de nieuwe organisatie. De komende tijd zullen de 25 medewerkers en het nieuwe bestuur van KBN de nieuwe organisatie verder vormgeven om voor de leden en de sector het beste resultaat te bereiken van deze fusie. De leden van BLN en CBRB worden automatisch lid van KBN en zullen over de verdere vorming van KBN op de hoogte gehouden worden.  

KBN lanceert logo en website
Samen Voortvarend is de pay-off die past bij een brancheorganisatie die samen gaat, die samen onderdeel gaan uitmaken van de grote supply chain en samen vaart wil maken op de grote uitdagingen waar de sector voor staat. Dit alles voor een toekomstbestendige binnenvaart. Vandaag wordt ook het logo van KBN gepresenteerd. Een modern en toekomstbestendig logo dat duidelijk laat zien waar KBN voor staat. Het vervoer over water wordt op een abstracte wijze inzichtelijk gemaakt en met de nodige trots maakt de kroon het geheel af: de kroon op het werk. KBN lanceert vandaag het logo en de bijpassende huisstijl, door middel van een video.

www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl