Foto, Navingo

Definitieve beslissing over oprichting Koninklijke Binnenvaart Nederland valt over 2 weken

Deze middag heeft de meerderheid van de leden aanwezig tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) vóór het fusievoorstel gestemd.

Dit betekent nog niet dat Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit is. Het statutaire quorum van aanwezige stemgerechtigde leden bij BLN werd niet gehaald tijdens de BALV van vandaag. Daarom zal op vrijdag 25 maart nogmaals een BALV plaatsvinden voor de leden van BLN, waar geen quorum aangesteld is. De dan aanwezige leden zullen besluiten over het fusievoorstel. Na deze BALV zal duidelijk worden of Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) definitief kan worden opgericht.

Uitslag stemming
Tijdens de BALV van het CBRB die zowel fysiek als digitaal plaatsvond, hebben de aanwezige stemgerechtigde leden met 100% van de stemmen voor het fusievoorstel gestemd. “Het is heel fijn te zien dat zoveel leden voor deze fusie zijn. Het belang van één krachtige en slagvaardige binnenvaartbrancheorganisatie wordt hiermee onderstreept.”, aldus Paul Goris voorzitter van het CBRB en bij oprichting van KBN ook de voorzitter van KBN.

De uitslag van de stemming tijdens de BALV van BLN was ook erg positief. De aanwezige leden hebben met 87% van de stemmen voor het fusievoorstel gestemd. “Helaas hebben we vandaag het statutaire quorum niet behaald en weten we de uitslag nog niet definitief. We kijken uit naar 25 maart waarbij we met deze positieve uitslag van vandaag, er vanuit gaan dat Koninklijke Binnenvaart Nederland definitief opgericht kan worden”, zegt Rob Leussink, interim directeur van BLN en bij oprichting van KBN ook de directeur van KBN.

KSV en CBOB
Afgelopen maandag stemde 91,6% van de stemgerechtigde leden van Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer (KSV) vóór een statutenwijziging van hun vereniging om als ledengroep onderdeel uit te gaan maken van KBN. KSV zal na oprichting van KBN het predicaat Koninklijk niet meer mogen voeren als ledengroep en zullen verder gaan als Schippersvereniging Schuttevaer. De leden van KSV vinden het een eer dat KBN nu hun predicaat Koninklijk gaat voeren.

Op 18 februari jl. hebben de leden van de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) al groen licht gegeven voor hun statutenwijziging om als ledengroep toe te treden tot KBN. Maar liefst 94,4% van de leden van het CBOB was voor deze statutenwijziging.