Maatregelen op grond van BRZO-inspectie bij Odfjell

Bij een onaangekondigde BRZO-inspectie van de gezamenlijke overheden DCMR, Inspectie SZW en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 6 en 7 maart zijn meerdere tekortkomingen geconstateerd bij het tankopslagbedrijf Odfjell. Bij deze inspectie lag de focus op verlading en opslag.

Het bedrijf Odfjell wordt door de DCMR aangeschreven verouderde drijvend daken van opslagtanks te vervangen. Deze daken houden dampen onvoldoende tegen. Totdat de verouderde daken vervangen zijn mag het bedrijf in die tanks alleen stoffen opslaan, die niet uitdampen. Ook vacuümdrukventielen op de tanks worden onvoldoende geïnspecteerd en onderhouden, kunnen daardoor tot onnodige uitdamping leiden en moeten door Odfjell op last van de DCMR worden verbeterd.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft tekortkomingen aan de blus- en koelvoorzieningen geconstateerd en zal hierop handhaven.

Inspectie SZW handhaaft op een aantal arbotechnische aspecten, zoals de werknemersveiligheid bij verladingsactiviteiten. Ook handhaaft de Inspectie SZW Odfjell op de tekortkomingen met betrekking tot de explosieveilige inrichting van de terminal. Op deze beide aspecten heeft de Inspectie SZW ten tijde van de inspectiedagen onderdelen op de terminal stilgelegd.

Ten slotte voert de DCMR samen met Inspectie SZW nog nader onderzoek uit naar de staat van onderhoud van de tanks, op grond waarvan mogelijk aanvullende eisen gesteld zullen worden.

Binnen 5 weken krijgt Odfjell het eindrapport.

Meer… DCMR