Meer dan duizend schepen op Environment Ship Index

Eind juni hadden 1089 zeeschepen een score op de Environmental Ship Index (ESI) omdat zij minder uitstoot veroorzaken dan internationaal is toegestaan. Begin dit jaar was dit aantal nog 570. Eenderde van de ‘ESI-schepen’ komt in Rotterdam in aanmerking voor een korting op het havengeld van circa vijf procent.

Meer… Port of Rotterdam