Meer visserijdruk op zuidelijke Noordzee

Of de beleidsmakers in Brussel de consequenties van het quotasysteem ooit wel eens tegen het licht hebben gehouden, is zeer de vraag. Vaststaat wel, dat het systeem, omstreeks 1975 geïntroduceerd om de visbestanden in stand te houden en de vangstcapaciteit enigszins in te tomen, heeft gefaald.

Bron: Visserijnieuws.punt.nl, 13-01-2007;