Meldplicht emissies zeeschepen op komst

  • buitenland

In Brussel gaan stemmen op om zeeschepen in Europese wateren te verplichten hun CO2-emissies te registreren en te melden.

Een voorstel van die strekking is inmiddels in twee commissies van het Europees Parlement besproken.

Meer… Nieuwsblad Transport

Related news

List of related news articles