Meldplicht emissies zeeschepen op komst

In Brussel gaan stemmen op om zeeschepen in Europese wateren te verplichten hun CO2-emissies te registreren en te melden.

Een voorstel van die strekking is inmiddels in twee commissies van het Europees Parlement besproken.

Meer… Nieuwsblad Transport