Minister Schultz sluit eerste zeeschip aan op walstroom

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de eerste walstroomaansluiting voor zeeschepen in Nederland in gebruik genomen. Rederij Stena Line kan vanaf nu haar vier schepen op de terminal in Hoek van Holland aansluiten op elektriciteit vanaf de wal. Minister Schultz: “Hierdoor hoeven schepen die aan de kade liggen niet langer de motoren te laten draaien voor het opwekken van stroom. Zo worden er minder schadelijke stoffen uitgestoten waardoor de luchtkwaliteit in de directe omgeving aanzienlijk zal verbeteren.”

Minister Schultz: “Deze walstroominstallatie is een prachtig staaltje duurzame innovatie. De installatie draag ertoe bij dat de in Europa vastgelegde maxima voor uitstoot minder snel worden bereikt. Hierdoor krijgt de Rotterdamse haven ruimte om verder te groeien.”

Walstroom
Zeeschepen die aan de kade liggen verbruiken energie voor bijvoorbeeld de koeling en verwarming van verblijfsruimtes. De energie hiervoor wordt opgewekt met generatoren die op scheepsdiesel draaien. Dit zorgt voor uitstoot van veel zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof in veelal dichtbevolkte havengebieden. Door schepen aan te sluiten op stroom vanaf de wal (walstroom) wordt dit voor een groot deel opgelost. Het schip betrekt haar stroom uit een elektriciteitscentrale die de stroom schoner en efficiënter kan opwekken. Dit geldt met name voor Ferry-schepen die dagelijks relatief lang afgemeerd liggen aan de kade.

Stena Line, de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben gezamenlijk deze walstroominstallatie en de aanpassingen aan de schepen gefinancierd. Minister Schultz: “Ik heb grote bewondering voor Stena Line dat in tijden van economische tegenwind toch investeert in nieuwe duurzame technologieën.” De stroomvoorziening loopt via het speciaal voor deze aansluiting aangepaste electriciteitsnet van netbeheerder Stedin.

Meer… Rijksoverheid