NAVO: Een duidelijk antwoord dient te worden gegeven aangaande doden op zee

De NAVO en haar lidstaten moeten informatie verschaffen om de keten van gebeurtenissen te helpen verduidelijken die hebben geleid tot de dood van 63 bootmigranten in de Middellandse Zee een jaar geleden, stelt een coalitie van mensenrechtenorganisaties in een gezamenlijke brief aan NAVO en lidstaten vandaag vrijgegeven. De groepen zijn Human Rights Watch, de Internationale Federatie van Mensenrechten (IFHR), Migreurop, de Euro-mediterrane Human Rights Network, Boats 4 People en de Franse organisatie GISTI.

Brieven met verzoeken om informatie werden vandaag verstuurd naar het maritieme commando van de NAVO in Napels/Italië, evenals de ministers van defensie van Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, de Verenigde Staten en Canada.

De brieven vragen om opheldering omtrent de aanwezigheid en capaciteit van de NAVO en haar lidstaten in het zeegebied toen de tragische gebeurtenis zich afspeelde. Het incident betrof een gehavende boot vol met migranten op de vlucht uit Libië, welk gedurende twee weken op drift werd gelaten in de Middellandse Zee alvorens uiteindelijk wederom in Libië aan te meren op 10 april 2011. De boot kwam in de problemen niet lang na het vertrek van Tripoli in de nacht tussen 26 en 27 maart 2011. Ondanks noodoproepen en waarnemingen door een militaire helikopter en een oorlogsschip, kreeg de boot geen hulp, wat leidde tot de dood van 63 van de 72 passagiers van de boot, waaronder 20 vrouwen en 2 baby’s.

“Het schokkend verlies aan mensenlevens in de Middellandse Zee in 2011 – het Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties schat dat ten minste 1500 mensen stierven vorig jaar in een poging over te steken – vraagt ​​om gezamenlijke inspanningen om dergelijke tragedies zowel te onderzoeken, alsook in de toekomst te voorkomen” dringen de ondertekenaars aan in de brief.

De NAVO en Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje de Verenigde Staten en Canada hadden allemaal oorlogsschependie het Maritieme Surveillance Gebied van de NAVO patrouilleerden om het wapenembargo tegen Libië te handhaven, vanaf 24 maart 2011, twee dagen voordat de migrantenboot Tripoli verliet. De brief vraagt hen om gedetailleerde informatie te bieden over de patrouille sectoren van elk schip en hun reactie op twee verschillende noodsignalen aangaande de op drift geraakte boot.

Het Migratie Comitee van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) wordt verwacht op 29 maart 2012 de bevindingen openbaar te maken van haar onderzoek naar de tragedie en breder fenomeen van migranten sterfgevallen in de Middellandse Zee.

Meer… All Included

Related news

List of related news articles