Neste Oil topman Simo Honkanen: energievoorziening voor groeiende wereldbevolking kan niet zonder biobrandstoffen

Volgens Simo Honkanen, bestuursraadslid van het Finse Neste Oil en Senior Vice President Sustainability and HSSE zijn biobrandstoffen voor alle vormen van transport onmisbaar om te voldoen aan de groeiende energiebehoefte. Neste Oil investeert zelf fors in biobrandstoffen, maar hamert op het belang van duidelijke keuzes van nationale overheden en de EU om de sector te doen groeien. Honkanen zei dit tijdens een diner over handel en innovatie in biobrandstoffen gisteren in Vlaardingen.

Alexandra van Huffelen, Rotterdams wethouder voor o.a. duurzaamheid sprak tijdens het diner over de ambities van Rotterdam op het gebied van biobrandstoffen en biomassa. Rotterdam wil de grootste haven voor biobrandstoffen ter wereld worden. Bovendien spelen biobrandstoffen en biomassa voor elektriciteitsopwekking een belangrijke rol in de doelstelling van Rotterdam om in 2025 de uitstoot van CO2 met 50% te verminderen. Dat is ambitieuzer dan de Europese en de Nederlandse doelstellingen.

Het diner werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit de biobrandstoffenindustrie en van Europese overheden. Een deel van de aanwezigen werd ‘s middags rondgeleid over de Maasvlakte, waar Neste Oil de grootste biobrandstoffabriek van Europa bouwt. Met deze investeringsbeslissing ter grootte van EUR 670 miljoen was Neste Oil in 2009 de grootste buitenlandse investeerder in Nederland.

Het diner in de Rotterdamse haven vormde de opmaat naar een seminar over het Europese biobrandstoffenbeleid. Volgens Femke Hoogeveen, Conferentie Manager bij Navingo, dat het diner organiseerde, gaf het programma in Rotterdam een duidelijke boodschap af richting de seminardeelnemers. “Biobrandstoffen zijn goed voor het milieu en voor de energievoorziening. Maar biobrandstoffen vormen ook een groeimarkt, waar bedrijven in willen investeren. Rotterdam laat zien wat een overheid op lokaal niveau kan bevorderen. Tijdens het seminar dat vandaag plaats vindt op Instituut Clingendael in Den Haag, zal door de Europese beleidsmakers volop worden gediscussieerd over wat op Europees niveau kan en moet gebeuren om deze markt te laten groeien en concurrerend te maken.”

Bron: Navingo, 03-11-2010;