Nieuw vakblad voor de scheepsbouw

Met ingang van mei 2007 is maritiem Nederland een nieuw vaktijdschrift rijker: ShipBuilding Industry.
ShipBuilding Industry is een onafhankelijk Engelstalig vakblad voor en over de Nederlandse en internationale scheepsbouw, -reparatie en -onderhoud. Het vakblad wordt in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) uitgegeven door Yellow & Finch Publishers gevestigd in Middelburg. De maritiem-technische uitgeverij werd eind 2005 opgericht door Dennis Vinkoert en Marco Geels. Initiatiefnemer en meervoudig bekroond maritiem journalist Vinkoert kent het maritieme wereldje als zijn broekzak. Hij was onder meer hoofdredacteur van verscheidene bedrijfskundige en vooral maritieme vakbladen waarvan de laatste vijftien jaar bij het scheepsbouwkundig vakblad HSB International Monthly.

ShipBuilding Industry is een eigentijdse uitgave die, naast de verspreiding onder Nederlandse scheepsbouwers en maritieme toeleveranciers, vooral ook exportondersteunend is omdat het voor een groot deel in het buitenland zal worden gedistribueerd. Het nieuwe vaktijdschrift richt zich op zowel de landelijke als internationale scheepsbouwindustrie. De eerste uitgave wordt op 10 mei aanstaande gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering van VNSI. “De nieuwe uitgave is het eerste vakblad dat zich primair richt op de Nederlandse scheepsbouwsituatie en bestrijkt de volledige bedrijfstak,” aldus uitgever/hoofdredacteur Dennis Vinkoert. “Met meer dan 25 jaar ervaring in de maritieme uitgeefwereld, maar vooral ook vanwege de samenwerking met VNSI en het grote succes van ons vorig jaar gelanceerde uitgave SuperYacht Industry, hebben we volop vertrouwen in de nieuwe vakbladtitel.”

ShipBuilding Industry brengt veel nieuws zoals: interviews met ‘Captains of Industry’, innovaties, voor- en nabeschouwingen van belangrijke vakbeurzen en uitgebreide reportages over werven, toeleveranciers en hun producten. “Door te voorzien in gerichte informatie over nieuwe technologieën en politieke onderwerpen waarmee de scheepsbouwindustrie wordt geconfronteerd wordt met dit blad tegemoet gekomen aan een niche waar nog geen ander vakblad in voorziet,” onderstreept de heer ir. Pieter ’t Hart, adjunct directeur van VNSI.

ShipBuilding Industry heeft daarmee een hoog business-to-business karakter, waardoor het naadloos aansluit bij het lezerspubliek dat kwaliteit, vakkennis en kennisoverdracht zeer belangrijk vindt. De nieuwe uitgave verschijnt tweemaandelijks (zes keer per jaar) en wordt wereldwijd gedistribueerd naar leidinggevenden en ‘decision makers’. De aanvangsoplage is 3.000 exemplaren. Verwacht wordt dat de totale distributieoplage op korte termijn zal toenemen tot 7.500 adressen wereldwijd.

Bron: , 28-03-2007;