Nieuwe aanwinst Noordelijk Scheepvaartmuseum

Oostzeelepels aanwinst 2014

Bijzondere collectie zilveren Oostzeelepels
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verwierf deze maand een bijzondere collectie van 65 zilveren Oostzeelepels van verzamelaar de heer A. Flonk. Scheepsbevrachters in het Oostzeegebied schonken deze lepels in de 18e en 19e eeuw als relatiegeschenk aan Groningse schippers, vaak voor hun eerste reis.

Grootste museale collectie van Nederland
De schippers bewaarden deze lepels zorgvuldig. Soms werden ze gebruikt voor het Zondagsmaal en meestal werden ze later familie-erfstukken. Er zijn niet veel Oostzeelepels bewaard gebleven. De verworven lepels zijn merendeels voorzien van inscripties met de namen van de bevrachters en dateren van 1750 tot 1873. Onder de verworven stukken bevindt zich ook een vork, wat zeer zeldzaam is in soortgelijke collecties. De op de lepels genoemde bevrachters waren afkomstig uit Riga, Memel, Danzig (Gdansk), Koningsbergen (Kaliningrad), Stettin (Szczecin), Elbing (Elbląg), St.Petersburg, Narva, Pillau, Libau (Liepāja), Pernau (Pärnu) en Reval (Tallinn). Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft nu met 96 Oostzeelepels de grootste museale collectie Oostzeelepels van Nederland.

Meer… Noordelijk Scheepvaartmuseum