Nieuwe landelijke regels voor inzameling van afvalstoffen

Per 1 mei 2004 gelden er nieuwe nationale regels voor het inzamelen van afvalstoffen. Er komt één landelijke lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen. Voor drie soorten afvalstromen is tevens een inzamelvergunning nodig. Deze drie stromen zijn: afgewerkte smeer- en systeemolie; klein gevaarlijk afval en scheepsafvalstoffen. Dit staat in het “Besluit inzamelen afvalstoffen” (BIA) en de “Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen” (RIA). Het BIA is op 31 maart 2004 in het staatsblad gepubliceerd (Stb.2004, 127) en in april 2004 zal het RIA worden gepubliceerd. De nieuwe landelijke lijst vervangt de twaalf provinciale lijsten. De vermelding op de lijst heeft een geldigheid van 5 jaar. Bedrijven moeten binnen 3 maanden , dus voor 1 augustus 2004, een aanvraag indienen bij de NIWO (WWW.NIWO.nl).

Bron: CBRB, 06-05-2004;