Nieuwe lichting scheepsbouwers

79 Nieuwe leerlingen zijn in Papenburg begonnen aan een beroepsopleiding bij cruiseschepenspecialist Meyer-werf. Daarmee is het aantal leerlingen op de werf gestegen tot 315, ofwel elf procent van het personeelsbestand. De werfdirectie beschouwt de opleidingsfaciliteiten als een investering in de toekomst van de werf.

Bron: Schuttevaer, 31-08-2009;