Onderzeese groene stroomkabel landt in Eemshaven

Afgelopen weekend is de kabel van de onderzeese elektriciteitsverbinding die tussen Nederland en Denemarken wordt gelegd aan land gebracht in Eemshaven. Met deze stroomkabel kan een hele stad als Amsterdam van duurzame elektriciteit worden voorzien. Vanaf het schip Ulisse op de Waddenzee is de kabel via geïnstalleerde pijp in de dijk aan land getrokken. Vervolgens wordt de kabel verbonden aan het converterstation dat 1 kilometer verderop in Eemshaven is gebouwd. Deze zogenoemde COBRAcable, die wordt gerealiseerd door hoogspanningsnetbeheerder TenneT en haar Deense counterpart Energinet, betekent een nieuwe stap in de energietransitie.

Foto, TenneT.

COBRAcable
De aanleg van de COBRAcable speelt een belangrijke rol in de bereiken van de Nederlandse en Europese doelstellingen voor verduurzaming. De COBRAcable zorgt voor een betere uitwisseling van duurzaam opgewekte energie, een reductie van de CO2 uitstoot, een meer geïntegreerde Europese energiemarkt en daardoor een dempend effect op de elektriciteitsprijzen in Nederland en Europa. Daarnaast draagt de COBRAcable bij aan de netstabiliteit in Nederland en Denemarken en verdient de kabel zichzelf meer dan terug, doordat de transportcapaciteit wordt geveild.

Onderzeese elektriciteitskabel
COBRAcable loopt tussen Eemshaven (Nederland), het Duitse deel van de Noordzee en Endrup (Denemarken). De verbinding is uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel, omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen stroom verloren gaat.

Kabelinstallatie
Kabelproducent Prysmian is verantwoordelijk voor de productie en installatie van deze 325 kilometer lange elektriciteitskabel. De elektriciteitskabel heeft een aluminium geleider met doorsnede van 2500 mm2 waarmee in totaal een capaciteit van 700 MW kan worden getransporteerd, op een spanningsniveau van 320 kV gelijkspanning.

Met deze Cobracable kunnen zo’n 700.000 huishoudens van duurzame elektriciteit kunnen worden voorzien. De diameter van een enkele kabel is 147 mm en het gewicht van de elektriciteitskabel in water is 30 kg/m. De kabelverbinding bestaat uit twee gebundelde hoogspanningsgelijkstroomkabels (high Voltage Direct Current – HVDC) die vanaf een speciaal kabellegschip minimaal 1,5 meter in de bodem van de Noordzee wordt gelegd. Midden volgend jaar wordt het laatste kabeldeel van 20 kilometer gelegd in het Nederlands/Duitse Waddenzee gebied. Na een testperiode zal de complete kabelverbinding in het derde kwartaal van 2019 in bedrijf zijn.

Converterstation
Twee converterstations op land, één in Nederland en één in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te kunnen sluiten op het Nederlandse, respectievelijk Deense hoogspanningsnet. In de converterstations zal de elektriciteit worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom en vice versa. De transformator zorgt er vervolgens voor dat de spanning van de converter (320 kV) aangepast wordt aan de spanning van het Nederlandse net (380 kV), zodat dat de 700 megawatt die over de COBRAcable kan worden getransporteerd probleemloos wordt omgezet en aangesloten kan worden op de hoogspanningsnetten in Denemarken (400 kV) en in Nederland (380 kV).

Overige onderzeese elektriciteitskabels
De COBRAcable is niet de eerste onderzeese elektriciteitsverbinding die TenneT aanlegt. In 2008 realiseerde TenneT de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen (capaciteit: 700 MW, lengte: 580 km) en in 2011 de BritNed-kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (capaciteit: 1.000 MW, lengte: 260 km). Naast de nieuwe COBRAcable is TenneT momenteel bezig met de aanleg van NordLink. Deze onderzeese kabel tussen Duitsland en Noorwegen krijgt een capaciteit van 1.400 MW en zal naar verwachting in 2020 gereed zijn.