Onderzoek: Steun scheepsbouw is absoluut noodzakelijk

Groningen – Er is toekomst voor de Noord-Nederlandse scheepsbouw. Maar welke richting de noordelijke werven ook kiezen, het is een absolute voorwaarde dat de concurrentiepositie van de sector binnen de EU gelijk is. Met andere woorden: minister Brinkhorst dient de huidige subsidiemaatregelen te handhaven. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat in opdracht van de provincies Groningen en Friesland is verricht door prof.dr.ir. Nienhuis van de TU-Delft. Het rapport is aangeboden aan minister Brinkhorst.

Bron: Dagblad van het Noorden, 02-04-2004;