Ondiepte dreigt voor roeisloepen HT-race

De verzanding van het Schuitengat kan behoorlijk wat problemen opleveren bij de komende Harlingen-Terschelling roeirace. In het ondiepste gedeelte van deze geul tussen de Vlieree en de haven van Terschelling staat momenteel bij NAP slechts 1 meter water. Dat betekent dat bij laagwater de drempel droogvalt.

Bron: Leeuwarder Courant, 26-04-2006;