Operationeel sterk eerste halfjaar voor Boskalis

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Het eerste halfjaar 2020 was een roller-coaster waarin we alle zeilen hebben moeten bijzetten om het bedrijf door de COVID-19 crisis te loodsen. Ondanks de ongekend uitdagende omstandigheden hebben we een uitstekend operationeel resultaat over het eerste halfjaar gerealiseerd. Deze bijzondere prestatie was niet mogelijk geweest zonder de immense inzet en flexibiliteit van onze mensen, op de schepen, de werken en vanuit huis werkend. Zij verdienen een groot woord van dank.

Vanzelfsprekend heeft de veiligheid en gezondheid van onze collega’s vanaf het begin van de COVID-19 uitbraak de hoogste prioriteit gehad. Waar mogelijk wordt nog altijd vanuit huis gewerkt. Om de projecten en schepen draaiende te houden hebben we veel maatwerkoplossingen moeten vinden. De grootste uitdaging buiten Europa blijft de aflossing van bemanningen en projectstaf, gehinderd door vele reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen.

Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen hebben we vroegtijdig de nodige maatregelen getroffen. De overheadkosten zijn fors gereduceerd door te snijden in niet-projectgerelateerde kosten. En we hebben de gelduitstroom in 2020 aanzienlijk weten te beperken door het investeringsprogramma voor 2020 te halveren, het aandelen-inkoopprogramma op te schorten en het dividend te schrappen. Maatregelen die bij hebben gedragen aan het goede halfjaarresultaat en aan de sterke financiële positie van de onderneming.

Dankzij de goed gevulde orderportefeuille is een belangrijk deel van de omzet voor 2020 veiliggesteld. We kijken met vertrouwen naar de rest van 2020 en verwachten het EBITDA-niveau van 2019 te kunnen evenaren.

In welk tempo de wereldeconomie zich zal herstellen van de COVID-19 pandemie laat zich moeilijk voorspellen. Even lastig is het nu in te schatten hoe de relevante markten van Boskalis zich zullen ontwikkelen. Zodra daar meer duidelijkheid over ontstaat zullen wij het marktbeeld dat wij begin dit jaar schetsten in het Corporate Business Plan 2020-2022 herijken.

Onveranderd is de unieke rol die voor Boskalis is weggelegd om met zijn activiteiten en expertise een belangrijke maatschappelijk bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en beschermen van welvaart en invulling te geven aan de energietransitie. Met de kwaliteit van onze organisatie, schepen en bovenal onze mensen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.
In het licht van dit vertrouwen en de robuuste financiële positie van het bedrijf, hebben wij besloten het aandelen-inkoopprogramma te hervatten.”

Vooruitzichten

De COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan zullen zich naar verwachting de komende kwartalen onverminderd doen voelen op zowel maatschappelijk als economisch vlak. Hoewel het onmogelijk is om de omvang en de duur van de impact te voorspellen, heeft Boskalis met een goedgevulde orderportefeuille en een uitzonderlijk solide balans een sterke uitgangspositie.

Bij Dredging & Inland Infra verwacht Boskalis voor de rest van 2020 een stabiel beeld, zowel qua omzet als resultaat. De thans bekende COVID-19 gerelateerde operationele knelpunten evenals de aanhoudend competitieve markt zijn hier in meegewogen. Op de korte termijn ligt het meeste werkvolume in Azië en Europa met als grootste onzekerheid de timing van gunning en uitvoering van werken. Met de opdrachten in portefeuille is een belangrijk deel van de omzet voor 2020 veiliggesteld bij een vrijwel stabiele hoppervlootbezetting en een lagere bezetting van de cuttervloot.

Het beeld bij Offshore Energy zal naar verwachting niet wezenlijk veranderen in het tweede halfjaar. De services activiteiten bij Transport en Subsea Services zullen ten dele afhankelijk zijn van de spotmarkt. Bij Survey is de vraag vanuit de offshore wind sector aanhoudend sterk en wordt de olie- en gasmarkt beïnvloed door het verloop van de olieprijs. Bij de contracting activiteiten wordt met de projecten in portefeuille bij Seabed Intervention en Subsea Cables een goed tweede halfjaar verwacht.

Bij Towage & Salvage wordt na een uitzonderlijk eerste halfjaar een goed tweede halfjaar voorzien. Bij Towage zijn de marktvolumes stabiel en Salvage is zoals te doen gebruikelijk afhankelijk van nieuwe emergency response opdrachten en eventuele afwikkelresultaten van oude werken.

Voor 2020 verwacht de Raad van Bestuur, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden in het bijzonder COVID-19 gerelateerd, dat het EBITDA niveau van 2019 zal worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit het eerste halfjaar 2020.

Boskalis heeft zijn sterke focus op cash-management sinds de uitbraak van COVID-19 verder aangescherpt. Diverse initiatieven zijn genomen gericht op het beperken van niet-projectgerelateerde uitgaven, het optimaliseren van het werkkapitaal en het waarborgen van de financieel sterke positie.
Begin april is aangekondigd dat het investeringsprogramma voor 2020 is gehalveerd. Daarnaast is over het financiële jaar 2019 geen dividend uitgekeerd en is het aandelen-inkoopprogramma opgeschort. Het gecombineerde gevolg van deze maatregelen resulteert in een positief kasstroomeffect van circa EUR 300 miljoen in 2020. Met de aanwezige liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van circa EUR 0,9 miljard.

Voor 2020 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 200 miljoen voorzien met inbegrip van dry dockings. Eventuele acquisities, zoals het eind januari verworven restbelang in Horizon zijn hierbij niet inbegrepen.

Hervatting aandelen-inkoopprogramma

Op 15 maart 2019 heeft Boskalis de start van een EUR 100 miljoen groot aandelen-inkoopprogramma aangekondigd. Als gevolg van de mondiale ontwikkelingen en toegenomen onzekerheden na de uitbraak van COVID-19 heeft Boskalis dit inkoopprogramma op 2 april jongstleden opgeschort op welk moment 61,60 procent van het programma was afgewikkeld. Gelet op de vooruitzichten en de robuuste financiële positie van het bedrijf zal dit aandelen-inkoopprogramma vanaf 21 augustus worden hervat.