Oplevering Damen Tanker bouwnummer 9379

Oplevering Damen Double Hull Oil Tanker, bouwnummer 9379, mts. ‘Solway Fisher’.

Damen Shipyards Bergum heeft op vrijdag 30 juli 2006 het mts. ‘Solway Fisher’ opgeleverd aan opdrachtgever James Fisher Shipping Ltd. te Engeland. Oplevering vond plaats op de Damenwerf te Galatz, Roemenië.

Bron: Damen-bergum.nl, 06-07-2006;