Orderportefeuille daalt met 6% voor Boskalis

De orderportefeuille van Boskalis is ten opzichte van medio 2015 met 6% afgenomen tot EUR 2,8 miljard. Een belangrijk deel van deze afname wordt verklaard door het aflopen van het omvangrijke Suezkanaalproject. De verwachtingen voor de rest van het jaar zijn onveranderd. De nettowinstverwachting wordt derhalve gehandhaafd. Voor geheel 2015 verwacht Boskalis wederom een goed jaar te zullen afsluiten met een nettowinst, inclusief resultaat deelnemingen, die onder het recordniveau van 2014 (EUR 490 miljoen) zal uitkomen.

Hoofdpunten Q3 Trading Update:
– Goed derde kwartaal met goede operationele projectresultaten
– Lagere bezetting van de snijkopzuigers (Dredging) en zwareladingschepen (Offshore Energy)
– Orderportefeuille met 6% afgenomen tot EUR 2,8 miljard

Vooruitzichten:
– Onveranderd uitdagende marktomstandigheden
– Handhaving van de nettowinstverwachting 2015
– Nettowinst lager dan 2014 (EUR 490 miljoen)

Volledige Q3 Trading Update