Het Scheepvaartmuseum jaaroverzicht 2015 en vooruitblik 2016

Met de terugkeer van de Koningssloep, succesvolle tentoonstellingen en een belangrijke rol tijdens Sail was 2015 voor Het Scheepvaartmuseum een succesvol jaar. Een bezoekersaantal van zo’n 300.000 gasten en de betrokkenheid van vele begunstigers zorgden ervoor dat het jaar 2015 financieel positief zal worden afgesloten.

Vooral de Koningssloep, terug in het museum sinds 14 oktober jongstleden, heeft ervoor gezorgd dat het museum 15% meer bezoekers trok in de maanden november en december ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met een bovengemiddelde waardering (rapportcijfer 8,3) is de Koningssloep nu al een waardevolle aanvulling op de museumcollectie gebleken.

Captain’s dinner tijdens Sail
Zowel voor de stad Amsterdam als voor Het Scheepvaartmuseum was Sail 2015 een geslaagd nautisch evenement, waarbij het museum gedurende 5 dagen locatie was voor een aantal bijzondere bijeenkomsten met het ‘captain’s dinner’ als hoogtepunt.

Anderhalf miljoenste bezoeker
Afgelopen november werd de anderhalf miljoenste bezoeker verwelkomd in het museum sinds de heropening op 1 oktober 2011. Ook nieuwe tentoonstellingen als Michiel de Ruyter en Het Leven aan Boord werden het afgelopen jaar door het publiek goed bezocht en gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 8. De Michiel de Ruyter route is door zo’n 80.000 mensen bezocht, de première van de succesvolle film vond in het museum plaats.

Trotse gastheerlocatie tijdens EU voorzitterschap
Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vinden de informele ministeriële raden plaats in Het Scheepvaartmuseum. Op drie verschillende momenten, eind januari, medio april en eind mei 2016, is het museum, gedurende een aantal aaneengesloten dagen, alleen toegankelijk voor genodigden van de EU vergaderingen. Voor geïnteresseerden die het museum willen bezoeken wordt door Het Scheepvaartmuseum in deze periode een aantrekkelijk maritiem programma elders in de hoofdstad georganiseerd.

Vooruitblik 2016
De collectie van het museum bestaat in 2016 100 jaar en deze bijzondere gebeurtenis wordt afgetrapt door deelname aan het ‘De Wereld Draait Door Pop Up Museum’ in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Gastconservator en Kunstenaar van het Jaar 2016, Daan Roosegaarde heeft voor die gelegenheid een unieke selectie werken uit het depot van Het Scheepvaartmuseum bijeengebracht.

Meer… Het Scheepvaartmuseum