Overheidsonderzoek Waddenzee slecht gestructureerd

GRONINGEN (ANP) – Er is veel mis met de talloze onderzoeken die  ministeries verrichten naar de Waddenzee. Dat constateert professor  mariene biologie W. Wolff van de Rijksuniversiteit Groningen. De  hoogleraar heeft enkele honderden onderzoeken over het zeegebied  naast elkaar gelegd. 


,,Er wordt te veel antwoord gegeven op korte-termijnvragen en  veel te weinig langlopend onderzoek gedaan”, aldus Wolff. ,,Ook is  er nauwelijks onderzoek gedaan naar de oorzaken van ziektes en  virussen, zoals recent de ziekte die woedde onder de zeehonden.” 


Volgens Wolff zijn er duizenden wetenschappelijke publicaties  verschenen over het Nederlandse deel van de Waddenzee. Ruim zestig  wetenschappers op allerlei verschillende instituten houden zich  continu bezig met de Wadden. 


De wetenschapper stelt dat de Nederlandse Organisatie voor  Wetenschappelijk Onderzoek eens een inventarisatie zou moeten maken  van alle instanties die zich met het zeegebied bezighouden. Door  een betere afstemming van onderzoek ontstaat een totaalbeeld,  waarna onderzoekers de lange-termijnkwesties zouden moeten  aanpakken. 

Bron: ANP – Waterland.net, 09-04-2003;