Overname door Vopak en Enagas van LNG importterminal in Altamira, Mexico

 

Vopak en het Spaanse Enagas hebben overeenstemming bereikt met huidige eigenaren Shell (50%), Total (25%) en Mitsui & Co., LTD. (25%) met betrekking tot de overname van 100% van de aandelen in de LNG importterminal in Altamira, Mexico.

Hiervoor is een joint venture opgericht waarin Vopak 60% van de aandelen houdt en Enagas 40% (met gezamenlijke management control). Het afronden van de transactie is afhankelijk van het finaliseren van de projectfinanciering en het verkrijgen van overheidsgoedkeuringen.

De LNG terminal faciliteert overzeese LNG importen en de toevoer van gas naar Mexico door een joint venture van Shell en Total, en is sinds 2006 in bedrijf met inachtneming van de hoogste veiligheids- en technische standaarden. De faciliteit bestaat uit twee volledig in gebruik zijnde tanks van elk 150.000 kubieke meter (cbm) en een aanlegsteiger geschikt voor het ontvangen van LNGschepen met een capaciteit tot 216.000 cbm. De terminal heeft een doorzetcapaciteit van 7,4 miljard kubi eke meter per jaar (bcma) die volledig is gecontracteerd voor een lange termijn periode. De capaciteit kan tot 10 bcma worden uitgebreid door het bouwen en exploiteren van een derde tank.

Naar verwachting zal de Vopak/Enagas joint venture het operationeel management in het derde kwartaal van 2011 overnemen. De terminal, gelegen aan de oostkust van Mexico, naast Vopaks opslagterminal voor chemicaliën in Altamira, heeft een uitstekende verbinding met de bestaande Mexicaanse gasinfrastructuur die voorziet in de levering van gas aan nabijgelegen energiecentrales en Mexico City.

Naar verwachting zal het Mexicaanse gasverbruik in de komende tientallen jaren toenemen, voornamelijk dankzij nieuwe op gas gestookte energiecentrales, wat zal leiden tot een toenemende onbalans tussen de lokale vraag en het aanbod. De terminal zal de verwachte additionele LNG import als gevolg van deze onbalans kunnen opvangen door uitbreiding van de capaciteit.

Vopak voert op proactieve wijze een wereldwijde groeistrategie voor LNG. Het doel van deze strategie is het faciliteren van zijn belangrijkste klanten in markten die een (toenemende) onbalans laten zien tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas door het exploiteren van onafhankelijke LNG importterminals. Op dit moment bouwen Vopak en zijn partner Gasunie de eerste Nederlandse LNG importterminal in Rotterdam met een doorzetcapaciteit van 12 bcma. Deze terminal zal in september 2011 in bedrijf worden genomen.