Papierfabriek vindt aanvoer per schip te prijzig

VELSEN-NOORD-De aanvoer van grondstoffen voor papierproducent Crown van Gelder via de weg blijft voorlopig gehandhaafd. De mogelijkheid om een deel van het wegtransport te vervangen door het vervoer per binnenvaartschip is economisch niet haalbaar.

Uit een vorig jaar gehouden onderzoek is gebleken dat de overslag- en voorraadkosten te hoog worden vanwege de grote hoeveelheden, zo blijkt uit het milieuverslag over 2002 van de papierfabriek in Velsen-Noord.

Ongeveer de helft van de benodigde grondstoffen wordt per zeeschip aangevoerd in havens als Rotterdam en Terneuzen en gaat daarna per vrachtwagen naar Velsen-Noord. De andere vijftig procent gaat rechtstreeks per schip naar de papierproducent. De Nederlandse organisatie voor energie en milieu (Novem) is daarop gevraagd na te gaan of een deel van dat wegvervoer over kan worden genomen door transport met binnenvaartschepen.

Bron: Noordhollands Dagblad, 22-04-2003;