Praktijkmiddag ADN Tankvaart 2013

Op 5 september a.s. organiseert het CBRB in samenwerking met Sdu Uitgevers (uitgever van Gevaarlijke Lading) en de VVA de Praktijkmiddag ADN Tankvaart 2013. De bijeenkomst vindt plaats in de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Er zijn nog deelnameplaatsen beschikbaar voor deze middag.

Het programma omvat onder andere de volgende onderwerpen. Eerder dit jaar is het eindrapport van het ongeval met de mts. Waldhof gepresenteerd door de Duitse overheid. De impact dit ongeval heeft ertoe geleid dat diverse wet- en regelgeving is aangescherpt en verduidelijkt.
Met het in de vaart nemen van het tweede LNG-aangedreven schip in mei jl. lijkt het bestaansrecht voor deze brandstof geborgd te zijn, en tevens het mogelijk transport ervan in de binnenvaart.
Naast dit thema zal er ingegaan worden op Electronic Data Interchange, een middel dat de veiligheid en efficiency nog verder kan ontwikkelen.
De laatste jaren is er op internationaal niveau wederom gesproken over de tweede vluchtweg.

Tijdens de eerstvolgende vergadering van de veiligheidscommissie ADN van de UNECE zal hoogstwaarschijnlijk een voorstel worden aanvaard waarin de nieuwe regels voor 2015 vermeld zijn en waar diverse partijen in de logistieke tankvaartketen mee geconfronteerd zullen worden.

Deelnemers aan de praktijkmiddag ontvangen een deelnamecertificaat, het binnenvaart-themanummer van het tijdschrift Gevaarlijke Lading en het katern Ontvlambare Stoffen uit de katernenreeks Chemische Gevaren van de auteur Jos Zawierko, redactielid van het Chemiekaartenboek. In dit katern komen onderwerpen aan de orde als brandbaarheid en ontvlambaarheid, de branddriehoek, indelingscriteria CLP, testmethoden en etikettering.

Meer informatie en aanmelden