Recreatiegeulen bij waterkruising Moerdijk in gebruik

Rijkswaterstaat is bezig met het veiliger maken van de waterkruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil. Een deel van de werkzaamheden zijn nu uitgevoerd. Er zijn aparte recreatiegeulen aangelegd voor de pleziervaart en kleine beroepsschepen. “We hebben een fietspad aangelegd voor het langzame verkeer op de waterkruising”, legt Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat uit. Daar kunnen schippers volop gebruik van maken. Rijkswaterstaat communiceert dit seizoen uitgebreid over de veranderingen om schippers er bekend mee te maken, zodat zij hun gedrag kunnen aanpassen. Dit geldt zowel voor de beroepsvaart als de pleziervaart.

De waterkruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil is een drukbevaren gebied. Er vaart veel grote beroepsvaart en in het recreatieseizoen veel pleziervaart. Een aanvaring kan grote gevolgen hebben. E wordt veel met gevaarlijke ladingen gevaren naar het industriegebied Moerdijk. Om de risico’s te beperken, maakt Rijkswaterstaat deze kruising nu extra veilig.

Bestuurders uit de regio zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het maatregelenpakket. Ook de uitvoering volgen zij op de voet. “Wij zijn blij met de maatregelen. Het brede fietspad voor de pleziervaart is er al en we kijken uit naar de app die in ontwikkeling is”, zegt burgemeester Jac Klijs van Moerdijk namens de regionale bestuurders.

Voorlichtingscampagne gestart
Halverwege mei is de voorlichtingscampagne voor de gebruikers begonnen. In het hoogseizoen worden diverse voorlichtingsdagen op het water georganiseerd. Infographics over de veranderingen voor pleziervaart en beroepsvaart zijn hierbij een goed hulpmiddel. Daarnaast vindt intensieve monitoring plaats. Varen doe je Samen (VdjS) neemt deel aan de campagne.

De belangrijkste ingrepen
De belangrijkste ingrepen zijn: het verplicht stellen van Automatic Identification System (AIS), verbeterde elektronische informatievoorziening (elektronische kaarten), specifieke informatie over het traject Volkeraksluizen – Dordrecht, de aanleg van recreatiegeulen, het intensiveren van toezicht en het beschikbaar stellen van een dynamische app voor de recreatievaart.

Bel voor meer informatie naar de algemene informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002 of kijk op www.rijkswaterstaat.nl.