Resultaten ILT-controles passagiersschepen en open rondvaartboten

  • binnenland

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in de zomer van 2013 thema-inspecties op basis van de Binnenvaartwet gedaan bij passagiersschepen in de binnenvaart en open rondvaartboten van ideële en educatieve instellingen.

Hotelschepen en passagiersschepen voor dagtochten
Uit de controles blijkt dat de naleving van de regelgeving door hotelschepen in orde is. De ILT heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat in totaal 71 hotelschepen en passagiersschepen voor dagtochten geïnspecteerd. Een passagiersschip is een schip voor dagtochten of een hotelschip dat is gebouwd en ingericht voor het vervoer van meer dan 12 passagiers. De inspectie wilde een beeld krijgen hoe het staat met de naleving van wet- en regelgeving aan boord van schepen voor dagtochten en hotelschepen.

Deze schepen zijn gecontroleerd op de vereisten voor veiligheid, uitrusting en bemanning. De ILT meent dat de naleving met betrekking tot deze eisen aan boord van hotelschepen over het algemeen in orde is. Punt van aandacht voor hotelschepen zijn de eisen voor passagiers met een beperkte mobiliteit. De naleving door schepen voor dagtochten is nog niet goed genoeg. Vooral aan de eisen met betrekking tot reddingsmiddelen- en boeien wordt niet altijd voldaan. In 2014 richt de ILT zich op de passagiersschepen in de dagvaart en de zeilende passagiersschepen. Op deze laatst genoemde schepen wordt de gasinstallatie extra gecontroleerd.

Open rondvaartboten
De inspectieresultaten bij de open rondvaartboten met een ideële of educatie instelling laat zien dat de naleving slechter is dan bij de reguliere open rondvaartboten die bij een thema-inspectie in 2012 waren gecontroleerd.

De thema-inspectie open rondvaartboten in 2013 was onder meer ingezet omdat de ILT in 2012 had geconstateerd dat het overtredingpercentage uit 2011 niet was verminderd. In 2013 zijn de open rondvaartbedrijven die in 2012 niet voldeden aan de Binnenvaartwet opnieuw bezocht. Nu voldeden deze bedrijven wel aan de eisen.

De open rondvaartboten van ondernemingen met een ideëel of educatief karakter zijn tijdens de thema-actie open rondvaartboten 2012 niet gecontroleerd. Om die reden was de aandacht tijdens de thema-actie 2013 geheel gericht op deze groep. De naleving bij de ondernemingen met een ideëel of educatief karakter is slechter dan bij de reguliere open rondvaartboten

De ILT vindt het zorgelijk dat op 3 van de 25 gecontroleerde open rondvaartboten geen schipper met vaarbewijs aanwezig is. Ook hadden 6 van de 25 rondvaartboten geen certificaat van onderzoek hadden. Een certificaat van onderzoek geeft aan dat een schip voldoet aan de eisen in de Binnenvaartwet. Het niet voldoen aan deze eisen kan direct gevolg hebben voor de veiligheid van de passagiers aan boord van een open rondvaartboot. Aan boord van 8 open rondvaartboten ontbrak de verplichte brandblusser of was deze uit de keuring.

De thema-inspectie richtte zich ook dit jaar weer op zogenoemde ‘beunhazen’, die meer dan 12 passagiers vervoeren, zonder de regelgeving in acht te nemen. Of de wildgroei van niet commerciële rondvaartboten is toegenomen kan niet worden bevestigd omdat er tijdens de actie dergelijke activiteiten niet zijn aangetroffen.

In de komende jaren besteedt de ILT tijdens de reguliere controles extra aandacht open rondvaartbedrijven.

Meer… Inspectie leefomgeving & Transport 

Related news

List of related news articles