Rijkswaterstaat verruimt vaargeul Maasroute bij Venlo

De vaargeul van de Maas bij Venlo wordt verdiept en verbreed zodat grotere schepen elkaar onbelemmerd kunnen kruisen of passeren. Rijkswaterstaat heeft aannemer de Vries & van de Wiel geselecteerd voor de uitvoering van de werkzaamheden die mei 2017 starten en eind 2018 gereed zijn.

De Maasroute is een hoofdvaarweg in Europa. Door het traject bij Venlo te verbreden en te verdiepen maken we de hele Maasroute, van Maastricht tot Weurth, geschikt voor grotere binnenvaartschepen zodat deze route volwaardig deel uitmaakt van het internationale vaarwegennet. Een modernere Maasroute is gunstig voor het milieu. Met meer transport per schip, groeit het meer vervuilende wegtransport minder hard.

Verruiming vaargeul bij Venlo
De Maas ter hoogte van Venlo, tussen stuw Belfeld en Ubroek, is het laatste gedeelte van de Maasroute dat nog niet geschikt is voor schepen van een klasse Vb; de zogenoemde tweebaksduwvaart. Dat zijn schepen van 190m lang, 11,40m breed en een maximale diepgang van 3,50m. Deze schepen kunnen vanwege hun afmetingen op dit moment alleen maar in het midden van de vaarweg varen en elkaar daardoor op dit gedeelte niet passeren. Met deze werkzaamheden gaat Rijkswaterstaat de vaargeul van de Maas zodanig verdiepen en verbreden dat 2 schepen van klasse Vb elkaar vlot en veilig kunnen passeren. De oevers worden hierbij niet vergraven.

Hinder werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats op het traject dat in Venlo deels door het centrum van de stad gaat en de A73/A74, de stadsbrug en spoorbrug kruist. Uit vooronderzoeken blijkt dat er in de bodem van de vaarweg ‘niet gesprongen explosieven’ uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. Rijkswaterstaat en de aannemer houden hier zorgvuldig rekening mee in de uitvoering en werken nauw samen met de gemeenten Venlo en Peel en Maas en met ProRail. Voor de werkzaamheden is geen geplande stremming van het wegverkeer op de bruggen noodzakelijk. Afhankelijk van de mogelijke vindplaats(en) van niet gesprongen explosieven kan alsnog een tijdelijke stremming van het verkeer nodig zijn.

Informatiebijeenkomst
Rijkswaterstaat, aannemer en gemeente organiseren voorafgaand aan de start van het project Maas: verruiming vaarweg traject Venlo een informatiebijeenkomst waarin meer uitleg wordt gegeven over de werkzaamheden. Wanneer tijdstip en datum bekend zijn, volgt daarvoor een uitnodiging. Ook worden omwonenden op de hoogte gehouden via bewonersbrieven en door aanvullende informatie verstrekt door de gemeente.