Rijkswaterstaat voert overtollig water af naar Noordzee

Na de grote hoeveelheid neerslag van zondag 13 oktober jl. is met name in delen van West- en Zuidwest-Nederland nog altijd sprake van wateroverlast. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland monitort Rijkswaterstaat nauwlettend de watersituatie en informeert belanghebbenden, zoals waterschappen en scheepvaart.

Water naar de zee
In nauwe samenwerking met de waterschappen zet Rijkswaterstaat zich in om het overtollige water naar de Noordzee af te voeren. Dit gebeurt op diverse plaatsen in het land, met name in Zuid-Holland en Zeeland. Het Amsterdam-Rijnkanaal is één van de cruciale afvoerkanalen voor regionale wateren richting zee. In het Noordzeekanaal bij IJmuiden –waar het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar toe stroomt- wordt op volle kracht water naar de Noordzee gespuid. Ook heeft Rijkswaterstaat extra pompen beschikbaar gesteld om water uit de polders weg te kunnen pompen.

Voor de komende dagen verwacht het KNMI nog enige neerslag. Rijkswaterstaat blijft de situatie monitoren en houdt contact met de waterschappen.

Meer… Rijkswaterstaat