Rijn-Schiekanaal: onderhoud oeverconstructie

Rijn-Schiekanaal002

De provincie Zuid-Holland voert van eind februari 2014 tot medio juni 2014 onderhoudswerkzaamheden uit aan de oeverconstructie langs het Rijn-Schiekanaal. Het betreft het gedeelte ter hoogte van het buitencomplex Arentsburgh/Hoekenburg in Voorburg. De werkzaamheden worden uitgevoerd om de veiligheid en doorgang van de scheeps- en recreatievaart te borgen. De vaarweg blijft in deze periode open. Omwonenden krijgen mogelijk te maken met geluidsoverlast.

Werkzaamheden
De provincie start eind februari 2014 met het kappen van 11 bomen om de vervanging van de oeverconstructie mogelijk te maken. Hiervoor heeft de gemeente Leidschendam–Voorburg een kapvergunning afgegeven. Tussen medio maart en eind mei 2014 worden de vlonders en hekwerken tijdelijk verwijderd. De provincie vervangt ook de oude damwanden en werkt de nieuwe damwanden af met een stalen afdekplaat. De vlonders en hekwerken worden vervolgens weer teruggeplaatst. De provincie herstelt in juni de verlichting en plant 11 nieuwe bomen. Ook worden de tuinen (waarin gewerkt is) opgeruimd en ingezaaid. Het aanzicht van de ‘nieuwe’ oeverconstructie blijft hetzelfde als de huidige.

Overlast
Hoewel de provincie er alles aan doet om de overlast tot een minimum te beperken, is hinder niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer… Provincie Zuid-Holland