Scheepsbouwer Damen werkt aan zeewier oplossing

Damen Shipyards Group is een samenwerking aangegaan met Maris Projects voor het ontwikkelen van een MultiCat speciaal voor het oogsten, bewerken en het vervoeren van Sargassum (zeewier). Maris Projects richt zich op duurzame energie uit hoogwaardige elementen (bijvoorbeeld uit algen) en het hergebruik van producten. Beide partijen willen bekijken of het Sargassum zeewier om te zetten is in methaan voor energie doeleinden.

In de Caribische regio is het Sargassum zeewier een groot probleem. Het Sargassum groeit snel en verstikt andere zeegrassen en koraalriffen en het laat broeikasgassen vrij als het ontbindt. Inmiddels zijn er ook stranden afgesloten door de stank die het geeft bij het ontbinden. Daarnaast raken motoren van schepen en vissersnetten verstopt. Het is tot nu toe niet duidelijk wat de oorzaak is van de toename van het Sargassum.

“Een holistische, circulaire oplossing ontwikkelen”

Marcel Karsijns, directeur Damen Green Solutions: “Momenteel gaan de oplossingen voor de Sargassum-uitdaging alleen zover als het verwijderen van de algen uit de zee. Vaak wordt het op het land gebracht en achtergelaten om te ontleden, waar het schadelijke broeikasgassen uitstoot. Wat we proberen te doen is een holistische, circulaire oplossing te ontwikkelen die een negatief in een positief verandert. Naast het aanbieden van schone energie, is het doel van het project ook duurzame voordelen te bieden aan lokale economieën. ”

Het consortium wil het Sargassum gaan verzamelen en zuiveren om het vervolgens in biogas te veranderen met behulp van anaërobe vergisting bij lage temperatuur als de eerste stap. De residuen van dit proces worden vervolgens toegevoerd aan een anaërobe thermische reactor bij hoge temperatuur om ze in bruikbaar methaan te veranderen.

Blue Caribbean Energy Solutions

Er is een lokale partner, CMC, gevonden die het zeewier in Martinique en Guadeloupe kan oogsten. Op dit moment zijn alle partners in gesprek om het contract de ‘Blue Caribbean Energy Solutions’ op te stellen.

Naast het korte termijn doel om Sargassum in energie om te zetten, gaan beide partijen ook naar de economische levensvatbaarheid kijken van het omzetten van de oogst in kunstmest en / of grondstof voor de landbouwindustrie.

De ontwikkelingen van deze plannen tot nu toe worden gepreseteerd op The Decade SARG EXPO op 24 en 26 oktober in Guadeloupe.