Seminar ‘Scheepsbrandstof en de mondiale zwavelnorm 2020’

Op 12 december 2018 organiseren diverse Belgische partijen in samenwerking met de Nederlandse partners van het Platform Schone Scheepvaart een seminar over de mondiale zwavelnorm 2020. Een jaar voor ingang van de strengere zwavelnorm, zijn er nog veel vragen onbeantwoord. Tijdens dit seminar komen specialisten uit de sector aan het woord, om de bezoekers te informeren en hun vragen te beantwoorden.

Over het seminar
Reders, bunkerproducenten en -leveranciers, en ook havens, verladers, toeleveranciers en werven kijken gespannen naar de mondiale zwavelnorm die in 2020 van kracht gaat. Welke gevolgen heeft dit voor de sector? Wat merkt een reder? Hoe krijgt de bemanning met deze regels te maken en welke gevolgen heeft dat? Wat is de impact voor havens en handhaving? Is er straks voldoende brandstof beschikbaar en hoe zit het met de kwaliteit en stabiliteit hiervan? Op deze én anderen vragen krijgt u op 12 december een antwoord, tijdens een dagvullend seminar.

Verschillende sprekers gaan in op de gevolgen van de mondiale zwavelnorm in 2020. Daarin bespreken zij hoe het gesteld is met de beschikbaarheid, kwaliteit en compatibiliteit van de scheepsbrandstoffen. Ook wordt veiligheid aan boord besproken evenals de ontwikkelingen op het vlak van handhaving en regelgeving.

Praktische informatie
Locatie:
Golden Tulip Keyser Breda
Keizerstraat 5
4811 HL Breda

Tijd: Inloop om 09.30, start om 10.00, afronding 17.00 gevolgd door een netwerkborrel.
Voertaal: Nederlands

Over de organisatie
Organiserende partijen België:
Koninklijk Belgische Reders Vereniging, Havenbedrijf Antwerpen, FOD Mobiliteit en Vervoer, Exxon Mobil, Chevron.

Organiserende partijen Nederland:
De leden van het Platform Schone Scheepvaart; Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, TNO, MARIN, Stichting De Noordzee en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (incl. Inspectie voor de Leefomgeving en Transport).

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.schonescheepvaart.nl