Shipyard Maas ruziet weer over schip

De Bornrif ligt al enige maanden voor de kade van Shipyard Maas in Waterhuizen, maar als alles goed gaat dan zal dit schroef- en roerloze schip over niet al te lange tijd toch worden geleverd aan opdrachtgever Schurink uit Harlingen. De Fries krijgt het schip daarmee wel meer dan een jaar te laat en hij had er een kort geding voor nodig om het verwezenlijkt te krijgen.

Bron: Dagblad van het Noorden, 04-04-2007;