Stand van zaken in kokkelvisserij

In het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij ‘Ruimte voor een zilte oogst’ (oktober 2004) is ten aanzien van de handkokkelvisserij bepaald dat er in totaal 20 vergunningen op grond van de Visserijwet 1963 zijn uitgegeven. Tevens werd toen omschreven dat de uitgifte van nieuwe vergunningen werd overwogen.

Bron: Visserijnieuws, 12-03-2007;