Stand van zaken Natura 2000 Delta Noord

In mei is er weer een bijeenkomst geweest over het opstellen van de beheerplannen voor het Hollands Diep, Haringvliet en Grevelingen. Het is duidelijk geworden dat er vanwege geldgebrek slechts een beperkt aantal maatregelen genomen zal worden. Vooralsnog lijken er weinig of geen beperkingen voor de watersport te komen.

Bron: Watersportverbond, 08-06-2011;