Steeds meer landen voor verbod op diepzeevissen

Het leven op de donkere bodems van de oceanen is vogelvrij. Omdat in grote delen ervan regels ontbreken, kunnen diepzeevissers hun destructieve vangstmethodes voortzetten. De Verenigde Naties steggelen al jaren over maatregelen. Steeds meer landen pleiten nu voor een tijdelijk verbod. Sinds vorige week spreekt de Algemene Vergadering van de VN over een Australisch voorstel om diepzeevissen voorlopig te verbieden. Dit verbod zou alleen moeten gelden in territoriale wateren waar geen regels gelden voor de diepzeevisserij. In totaal gaat het hierbij om ongeveer de helft van de totale zee-oppervlakte.

Bron: One World.nl, 11-10-2006;