Studie naar aanpak blauwalg in Volkerak-Zoommeer

DEN BOSCH (ANP) – Het Rijk, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en enkele waterschappen gaan gezamenlijk bekijken hoe ze de blauwalg in het Volkerak-Zoommeer het beste kunnen aanpakken. Een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant heeft dit vrijdag bekendgemaakt. Eerdere pogingen om het probleem op te lossen, hebben niets opgeleverd. De studie moet in 2006 zijn afgerond.

Bron: ANP – Waterland.net, 01-06-2004;