Subsidie schone scheepsdiesel geen succes

Het kabinet stopt met het subsidiëren van het ombouwen dieselmotoren in de binnenvaart. De zogenoemde VERS-regeling blijkt geen succes en wordt daarom eind dit jaar beëindigd. Verkeersminister Camiel Eurlings heeft dit de Tweede Kamer laten weten.

Bron: Nieuwsblad Transport, 24-03-2010;