Subsidieregeling praktijkleren stimuleert werkgevers

  • binnenland

Tot 15 september kunnen bedrijven een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. Met deze subsidieregeling stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Win-winsituatie
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem, studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Beter opgeleid personeel
Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Werkgevers komen in aanmerking voor een subsidie wanneer zij een leerplaats aanbieden voor:

  • Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg.
  • Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg.
  • Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt.
  • Promovendi: een promotieonderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO.
  • Technologische ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit.

De subsidie geldt voor de weken of maanden waarin de leerling, deelnemer of student in het school-, studiejaar is begeleid. De begeleiding hoeft geen volledig jaar te zijn en geldt ook als een deelnemer eerder stopt. Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende jaar worden ingediend.

Ga naar mijn.rvo.nl/praktijkleren voor meer informatie over de subsidieaanvraag van studiejaar 2016-2017.

 

Photo:

Related news

List of related news articles