Tentoonstelling ‘Werken aan de Afsluitdijk’ in Baggermuseum

Werken aan de Afsluitdijk, toen en nu, is de titel van de nieuwe wisselexpositie van het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. Vrijdag 9 december wordt de expositie geopend door de heer Joost van de Beek, projectmanager Afsluitdijk, werkzaam bij Rijkswaterstaat. De expositie is voor publiek geopend vanaf zaterdag 10 december. Het Nationaal Baggermuseum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur.

De expositie is in nauw overleg met Rijkswaterstaat en programmabureau De Nieuwe Afsluitdijk tot stand gekomen en gaat in op de komende renovatie van de dijk, die de voormalige Zuiderzee definitief afsloot. Ruim 80 jaar na aanleg moet de Afsluitdijk worden opgeknapt. Het dijklichaam zal over de volle 32 kilometer worden versterkt. De versterking zal aan de nieuwe veiligheidsnormen voor dijken, dammen en duinen uit de Deltabeslissing Waterveiligheid, die per 1 januari 2017 van kracht zijn.

Naast de renovatie ook natuurbeheer en economische ontwikkeling
Naast de projecten die te maken hebben met waterveiligheid en waterbeheer zijn ook plannen bedacht die de natuur in het gebied een handje moeten helpen, plannen die economische ontwikkeling in de regio moeten stimuleren en plannen voor het opwekken van nieuwe vormen van duurzame energie. Al deze plannen komen in deze expositie aan de orde. Aan de hand van een thematische indeling wordt langs de dijk van 32 kilometer lengte aangegeven waar welk plan is bedacht.

Historie van de Afsluitdijk in beeld gebracht
Veel (over)grootvaders uit Sliedrecht zijn als steenzetter of baggeraar bij de aanleg van de Afsluitdijk van 1928 tot 1932 betrokken geweest. Daarom wordt ook de geschiedenis van de Afsluitdijk in deze expositie in beeld gebracht. De oude ansichtkaarten geven een goed beeld van de communicatie met het thuisfront tijdens de bouw van de Afsluitdijk.

Kijk voor meer informatie op www.baggermuseum.nl.

Related news

List of related news articles