Vakbonden tekenen convenant voor bouw onderzeeboten in Nederland

Scheepswerf Damen Schelde Naval Shipbuilding en de vakbonden hebben op woensdag 9 oktober een convenant ondertekend, waarin afspraken staan voor de bouw van de nieuwe Nederlandse onderzeeboten. Daarbij is vastgelegd dat, onder voorbehoud van specifieke klanteisen, primair voor Nederland wordt gekozen als kennis, ontwikkel en (high-end) productie- en assemblagelocatie voor de onderzeeboten.

Ondertekening van het convenant bij Damen Schelde.

Het convenant is ondertekend door Damen Schelde Naval Shipbuilding en de gezamenlijke vakverenigingen FNV, CNV Vakmensen, De Unie en RMU Werknemers. De gezamenlijke vakverenigingen onderschrijven de brede economische relevantie van dit project, in het kader van directe werkgelegenheid. Ze geven in dit kader steun aan de Nederlandse industriële belangen.

Binnen het convenant wordt gestreefd naar het behoud en de verdere uitbouw van het Nederlandse marinebouwcluster en haar toeleveranciers. Daarbij wordt de werkgelegenheid en inkomenspositie van haar werknemers gewaarborgd. Onder andere door het bieden van een constructieve arbeidsinzet en –samenwerking. Ook wordt gewerkt aan de verbetering van de aansluiting op opleidingen en bedrijfsbehoeftes. Onder andere door de om- en bijscholing van de werknemers. In de werving van toekomstig technisch personeel en aansluiting bij de opleidingen, worden jaarlijks minimaal tussen de 10 en 20 stageplaatsen en/of leerling plaatsen gecreëerd.

Binnen het Nederlandse marinebouwcluster zijn op dit moment meer dan 2000 mensen werkzaam. Het aantal Nederlandse manjaren, gemoeid met de bouw en instandhouding van de nieuwe onderzeeboten loopt op tot minimaal 15.000. Werkgelegenheid die voor een belangrijk deel ligt in kwetsbare regio’s Zeeland, Twente en de Kop van Noord-Holland. Voor Damen zal het project naar verwachting 6000 manjaren aan werkgelegenheid opleveren, waarvan ongeveer 3500 manjaren op HBO/WO-niveau en ongeveer 2600 manjaren op MBO/VMBO-niveau. Werkgelegenheid die voor een belangrijk deel ligt in economisch kwetsbare regio’s: Zeeland, Twente en de Kop van Noord-Holland.

De huidige Walrusklasse is uniek in haar capaciteiten en in Nederland ontworpen, gebouwd en zeer recent nog volledig gemoderniseerd. Met de voorgenomen vervanging van de Walrusklasse is kans om ook de toekomstige state-of-the-art onderzeeboten te ontwerpen en bouwen binnen de Nederlandse maritieme ecosysteem. Daarbij moet helder worden beseft: de Nederlandse marinebouw is een volledige en zelfscheppende industrie die uiterst hoogwaardige marineschepen, van schets tot oplevering, ontwikkelt en bouwt en gedurende de gehele levensduur moderniseert en onderhoudt.

Dankzij launching customer schepen voor de Koninklijke Marine, zoals de vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten, is het Nederlandse Marinebouwcluster in staat om nieuwe kennis te ontwikkelen. In dit geval in gebalanceerde samenwerking met internationale kennispartner Zweden, die innovatie stimuleert en ondersteunt.

Damen Schelde Naval Shipbuilding.