Veel meer scheepsinspecties Helderse haven

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden voerde in 2009 met 131 stuks veertig procent meer scheepsinspecties uit in de Helderse haven dan vooraf was begroot. Sinds juli 2008 moeten schepen die zich buiten de Nederlandse territoriale wateren begeven verplicht een hygiënecertificaat hebben als zij een haven willen binnenlopen.

Bron: Noordhollands Dagblad, 30-07-2010;