Verdienen aan wettelijke regelgeving

Een website met alle regels waaraan nieuwe plezierjachten moeten voldoen. Het klinkt simpel, maar je moet er maar opkomen. Wieger de Wit en Marnix Hoekstra zijn de oprichters van Rulefinder.net. Na Europa gaan ze nu ook Amerika bestormen.

Bron: Bizz, 06-12-2006;