Verschelde wint eerste afstudeerprijs KIVI NIRIA Offshore Techniek

Arnoud Verschelde is de eerste winnaar geworden van afstudeerprijs van de KIVI NIRIA Afdeling voor Offshore Techniek. Met de afstudeerprijs is € 2.000 gemoeid.

De jury was unaniem in het toekennen van deze prijs aan Verschelde die aan de TU Delft afstudeerde op ‘The Erosion Behaviour of a Draghead’. Zijn afstudeerverslag concurreerde met zes andere werken en scoorde het beste in de categorieën onderzoek, behandeling van de materie en de uiteindelijke rapportage.

Een van de speciale toepassingen van zijn onderzoek, dat hij deed voor en met de Belgische baggermaatschappij DEME, is het opbaggeren van dunne lagen grond. Verschelde gaf een duidelijk overzicht van stand van zaken en de problemen. Het rekenmodel dat hij ontwikkelde werd toegevoegd aan het afstudeerstuk, dit kan het gebruik nog verder ten goede komen.

Het doel van deze nieuwe afstudeerprijs is:
• het belang te accentueren van het Offshore en Dredging (toegepast) onderzoek dat in het kader van afstudeerprojecten plaatsvindt;
• het bedrijfsleven en de maatschappij te attenderen op de resultaten van afstudeerprojecten;
• een stimulans te vormen voor studenten in deze richting af te studeren en voor het bedrijfsleven contact te onderhouden met dit vakgebied;
• de band te versterken tussen afstudeerders en KIVI NIRIA.

Meer… KIVI NIRIA en SBM Offshore