Vice-admiraal René Tas nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. Foto, Defensie.

Vice-admiraal René Tas nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux

Vice-admiraal René Tas wordt vanaf 9 september de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten en Admiraal Benelux (ABNL). Hij volgt vice-admiraal Rob Kramer op, die met pensioen (functioneel leeftijdsontslag) gaat. De wisseling van de wacht vindt plaats op de marinebasis in Den Helder met bijpassend militair ceremonieel.

Vice-admiraal René Tas nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. Foto, Defensie.
Vice-admiraal René Tas nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. Foto, Defensie.
Vice-admiraal René Tas nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. Foto, Defensie.

De loopbaan van Tas bij Defensie begon in 1982, bij het Koninklijk Instituut voor de Marine. Hij voer daarna op diverse marineschepen waarmee hij aan verschillende internationale operaties deelnam zoals Sharp Guard in de Adriatische zee en missies in de Perzische Golf en het Verre Oosten. Tussendoor was hij stafofficier strategisch beleid bij de Supreme Allied Commander Europe (SACE) en voerde hij het commando over Hr.Ms. Van Speijk waarmee hij deelnam aan operatie UNIFIL Maritiem.

Na een plaatsing bij de Defensiestaf in Den Haag, kreeg hij in 2010 het commando over Hr.Ms. Tromp. Het schip nam onder zijn commando deel aan een missie bij de kust van Libië en de anti-piraterij operatie Ocean Shield. Hierna werkte hij achtereenvolgens in diverse rollen bij de Defensiestaf. In 2018 vertrok hij naar de Verenigde Staten voor een functie in de rang van schout-bij-nacht bij het hoofdkwartier van de NATO Supreme Allied Commander Transformation (SACT).

Defensievisie 2035

Met zijn lange loopbaan en ruime operationele ervaring op diverse niveaus krijgt Tas de taak om de marine de komende vier jaar op koers te houden. De in 2020 gepubliceerde Defensievisie 2035 is hierbij leidend.

Ceremoniële commando overdracht

Op 9 september vormt de marinebasis in Den Helder het decor voor de ceremoniële commando overdracht waarbij een afvaardiging van de Defensietop, het marinepersoneel, het bedrijfsleven en media aanwezig zal zijn. Ter afsluiting wordt vice-admiraal Kramer traditioneel uitgeroeid als dank voor zijn jarenlange inzet.