VIDEO: Rotterdamse haven bereidt zich voor op autonoom varen

Om de haven van Rotterdam voor te bereiden op de komst van autonoom varen, heeft het Havenbedrijf Rotterdam het patrouillevaartuig de RPA3 omgebouwd tot een drijvend laboratorium waar data wordt verzameld, onder andere over de bediening en het vermogen van het vaartuig. Het zogenaamde floating lab is voorzien van camera’s, sensoren en meetapparatuur. Zo wordt data verkregen over weer- en wateromstandigheden, over de bediening, het vermogen en de motor van het vaartuig.

De inzet van camera’s wordt getest, voor bijvoorbeeld het automatisch inspecteren van kademuren of het detecteren van objecten in het water. Daarnaast wordt onderzocht hoe sensoren op het water kunnen worden gecombineerd met sensoren op de wal om zo een netwerk en slimme infrastructuur te kunnen ontwikkelen. De eerste samenwerking voor het uitwisselen van data is inmiddels getekend met Captain AI. Zij voegen kunstmatige intelligentie toe aan de data, waardoor ze computers opleiden tot kunstmatige kapiteins die zelfstandig door de haven kunnen varen. In het filmpje legt Gerard KruisCo-founder van Captain AI uit hoe hij over de toekomst denkt en hoe zij te werk gaan:

Kunstmatige Kapitein
Door deze data beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven en onderwijs kan verder onderzoek gedaan worden naar de komst van autonoom varen en kan de Rotterdamse haven zich verder voorbereiden op de komst ervan.

Autonoom varen maakt haven veiliger
“Het Havenbedrijf Rotterdam bekijkt constant hoe het onze haven nog veiliger, efficiënter en beter kan. Wij verwachten dat de komst van autonoom varen de veiligheid en bereikbaarheid van de Rotterdamse haven verder zal bevorderen en bovendien een effectief hulpmiddel is voor schippers en de scheepverkeersbegeleiders. Om die reden wil het Havenbedrijf deze toepassing – die in de luchtvaart overigens al jaren gebruikt wordt- samen met andere partijen beproeven.’ aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam.