Visserijbiologen adviseren lagere haringvangst

Europese visserijbiologen waarschuwen voor een daling van de haringstand in de Noordzee en adviseren de vangst van haring in 2007 terug te brengen tot 240 duizend ton. Verder adviseren zij de bijvangst van jonge haring in visserij op soorten die bestemd zijn voor vismeel (zogenoemde industrievisserij) te halveren.

Bron: Blikopnieuws.nl, 07-06-2006;