Vlaanderen naar rechter tegen claim Nederlandse loodsen

Er is weer een nieuwe wending in het dispuut tussen Vlaanderen en de Nederlandse loodsen. Deze laatsten hadden eerder getracht via gerechtelijke weg een bedrag van zo’n 8 miljoen euro, dat hen door een arbitragecommissie was toegekend, te innen.

Meer… Trends.be