Wageningen UR terug van succesvolle handelsmissie naar Rusland

RuslandWageningen

Wageningen UR gaf bij de handelsmissie naar Rusland een presentatie over risicobeoordeling voor de olie- & gasindustrie in het Noordpoolgebied.

Wageningen UR heeft deelgenomen aan de handelsmissie naar Rusland (6 – 8 november 2013) samen met de Nederlandse minister Ploumen, van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wageningen UR heeft een presentatie gegeven voor dhr. Molodtsov, de Russische viceminister van Energie en dhr. De Groot, Nederlandse directeur van Energy Markets.

Wageningen UR presenteerde haar ‘core’ expertise over Arctic risicobeoordeling voor de olie- & gasindustrie en vroeg Molodtsov en De Groot steun om aan een consortium deel te kunnen nemen onder de paraplu van Skolkovo. Deze steun werd officieel toegekend aan Wageningen UR. Ook werd tijdens een bijeenkomst van de Project Delta Group een presentatie gegeven voor een breder publiek, waaronder het Russische en Nederlandse bedrijfsleven en de overheid.

Meer… Wageningen UR