Vopak Terminal. Foto, Vopak.

Walstroomproject Landtong Rozenburg krijgt vervolg

Onderzoek bij Vopak Europoort

Vopak Terminal. Foto, Vopak.

Op de Landtong Rozenburg is een installatie gebouwd waardoor de grote schepen van Heerema hun dieselgeneratoren kunnen uitzetten en overschakelen op stroom van de windturbines op de Landtong. Deze walstroominstallatie wordt in het eerste kwartaal van 2021 in gebruik genomen. Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam, verenigd in Rotterdam Shore Power BV, hebben nu met Vopak Europoort afgesproken om gebruik van walstroom op deze terminal te onderzoeken.

Aanleg walstroom Calandkanaal. Foto, Danny Cornelissen.

Vopak Europoort ligt ter hoogte van de ligplaats van Heerema aan de andere kant van het Calandkanaal. Daarom wordt onderzocht of en hoe de nu gebouwde installatie op de Landtong ook voor Vopak kan worden ingezet. Bij de terminal van Vopak Europoort meren grote tankers aan. Het aansluiten van dit type schepen op walstroom kent een aantal belangrijke technische uitdagingen en wordt daarom op internationaal nog niet of nauwelijks toegepast. Het haalbaarheidsonderzoek dat Vopak en Rotterdam Shore Power nu doorlopen zoekt naar goede technische en commerciële oplossingen voor deze uitdagingen, die wellicht dan ook als internationale standaard kunnen gaan dienen.

In het onderzoek van Vopak en Rotterdam Shore Powerstaan veiligheid en de technische en economische haalbaarheid centraal: wat is er nodig om het te realiseren, wat kost dat en wat levert het op? Het onderzoek zal rond de zomer van 2021 gereed zijn.

Timo Spaninks, Managing Director Vopak Europoort: ”We zijn erg enthousiast over het samen met onze partners uitwerken van het concept. Dit zou tot significante emissiereducties in havens kunnen leiden.”

Een belangrijk voordeel van walstroom is dat er minder stikstof, fijnstof en CO2 in de lucht komen. Daardoor neemt de luchtverontreiniging af en wordt klimaatverandering tegen gegaan. Ook kan walstroom het geluid van scheepsmotoren verminderen. Het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam hebben het afgelopen jaar een gezamenlijke walstroomstrategie gepresenteerd. Doelstelling daarvan is om tot 2025 acht tot tien walstroomprojecten uit te voeren, daarvan te leren en dan na 2025 walstroom op grote schaal toe te passen in de Rotterdamse haven.